Dorost ve finále spartakiádního turnaje v Jestřábí Lhotě 9.5.1984